­

Уведомление КФН и БФБ за трето тримесечие на 2020 г.

Прикачен файл

Документи от ИОСА 28.09.2020 г.

Прикачен файл

Публикувана покана за свикване на ИОСА

Прикачен файл

Покана и материали за свикване на ИОСА

Прикачен файл

Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2020г.

Прикачен файл

Уведомление КФН и БФБ за първо тримесечие на 2020 г.

Прикачен файл

Уведомление за изплащане на паричен дивидент телевизия

Прикачен файл

Уведомление за изплащане на паричен дивидент

Прикачен файл

Протокол от РГОСА 2020 г.

Прикачен файл

Уведомление за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК съгласно Решение №170-ПД от 27.02.2020 г. на Комисия за Финансов Надзор

Прикачен файл