­

Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2020г.

Прикачен файл

Уведомление КФН и БФБ за първо тримесечие на 2020 г.

Прикачен файл

Уведомление за изплащане на паричен дивидент телевизия

Прикачен файл

Уведомление за изплащане на паричен дивидент

Прикачен файл

Протокол от РГОСА 2020 г.

Прикачен файл

Уведомление за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК съгласно Решение №170-ПД от 27.02.2020 г. на Комисия за Финансов Надзор

Прикачен файл

Публикация на актуализирана покана за свикване на РГОСА 18.03.2020

Прикачен файл

Актуализирана покана за свикване на РГОСА 18.03.2020

Прикачен файл

Допълнителни материали за РГОСА 2020г.

Прикачен файл

Публикация на покана за свикване на РГОСА 2020г.

Прикачен файл