­

Допълнителни материали за РГОСА 2020г.

Прикачен файл

Публикация на покана за свикване на РГОСА 2020г.

Прикачен файл

Покана и материали за свикване на РГОСА 2020г.

Прикачен файл

Финансов отчет 2019г.

Прикачен файл

Уведомление КФН и БФБ за четвърто тримесечие на 2019 г.

Прикачен файл

Уведомление по чл.43а, ал.3

Прикачен файл

Уведомление КФН и БФБ за трето тримесечие на 2019 г.

Прикачен файл

Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2019г.

Прикачен файл

Уведомление КФН и БФБ за първо тримесечие на 2019 г.

Прикачен файл

Уведомление за изплащане на паричен дивидент

Прикачен файл