­

Уведомление към КФН II-ро тримесечие на 2023г.

Прикачен файл

Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2023г.

Прикачен файл

Сертификат за изпитване

Прикачен файл

Уведомление към КФН I-во тримесечие на 2023г.

Прикачен файл

Уведомление за решение за разпределение на дивидент

Прикачен файл

Документи от проведено РГОСА на 18.04.2023

Прикачен файл

Публикация на покана за свикване на РГОСА на 18.04.2023

Прикачен файл

Материали за РГОСА 18.04.2023 г.

Прикачен файл

Годишен финансов отчет 2022г.

Прикачен файл

Уведомление КФН и БФБ за четвърто тримесечие на 2022 г.

Прикачен файл