­

Уведомление КФН и БФБ за първо тримесечие на 2020 г.

Прикачен файл

Уведомление за изплащане на дивидент

Прикачен файл

Устав от 01.03.2021 г.

Прикачен файл

Уведомление за изплащане на паричен дивидент

Прикачен файл

Документи от проведено РГОСА на 01.03.2021 г.

Прикачен файл

Публикация на поканата за свикване на РГОСА на 01.03.2021

Прикачен файл

Материали за РГОСА 2020г.

Прикачен файл

Годишен финансов отчет 2020 г

Прикачен файл

Уведомление КФН и БФБ за четвърто тримесечие на 2020 г.

Прикачен файл

Политика за защита на личните данни на „Слънчо“ АД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) НА „СЛЪНЧО“АД 1.„СЛЪНЧО“ АД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Можете да се свържете с Администратора на адреса: гр.Свищов,ул.”Дунав”№16, или на телефон: +359 (0) 631/ 6 01 65 2.„СЛЪНЧО“ АД се ангажира да спазва приложимите закони за [...]