­

Уведомление КФН и БФБ за трето тримесечие на 2021 г.

Прикачен файл

Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2021г.

Прикачен файл

Уведомление КФН и БФБ за първо тримесечие на 2021 г.

Прикачен файл

Уведомление за изплащане на дивидент

Прикачен файл

Устав от 01.03.2021 г.

Прикачен файл

Уведомление за изплащане на паричен дивидент

Прикачен файл

Документи от проведено РГОСА на 01.03.2021 г.

Прикачен файл

Публикация на поканата за свикване на РГОСА на 01.03.2021

Прикачен файл

Материали за РГОСА 2020г.

Прикачен файл

Годишен финансов отчет 2020 г

Прикачен файл