­

Уведомление КФН и БФБ за трето тримесечие на 2022 г.

Прикачен файл

Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2022г.

Прикачен файл

УВЕДОМЛЕНИЕ ДИВИДЕНТ 2021

Прикачен файл

Политика за възнагражденията

Прикачен файл

Уведомление за изплащане на паричен дивидент

Прикачен файл

Документи от проведено РГОСА на 25.05.2022 г.

Прикачен файл

Уведомление КФН и БФБ за първо тримесечие на 2022 г.

Прикачен файл

Публикация на покана за свикване на РГОСА на 25.05.2022г.

Прикачен файл

Материали за РГОСА 25.05.2022г.

Прикачен файл

Годишен финансов отчет 2021г.

Прикачен файл