­

Уведомление към КФН I-во тримесечие на 2024г.

Прикачен файл

Уведомление за промяна в СД

Прикачен файл

Актуално състояние Слънчо АД

Прикачен файл

Уведомление за решение за разпределение на дивидент

Прикачен файл

Протокол от РГОСА 10.04.2024

Прикачен файл

Материали за РГОСА 10.04.2024 г.

Прикачен файл

Публикация на покана за свикване на РГОСА на 10.04.2024

Прикачен файл

Уведомление за смяна на Директор за връзки с инвеститорите

Прикачен файл

Годишен финансов отчет за дейността 2023 г. – формат ESEF

Прикачен файл

Уведомление към КФН IV-то тримесечие на 2023г.

Прикачен файл