Други новини

17.04.2024г. Актуално състояние Слънчо АД

17.04.2024г. Уведомление за промяна в СД на Слънчо АД

29.02.2024г. Вътрешнa информация ДВИ

Вътрешни правила за приемане на сигнали за нарушения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Вътрешна информация
В отговор на медийни публикации от 30.06.2023 г. за неопасно превишение на олово в продукта Зърнин М, по инициатива на „Слънчо“ АД на 04.07.2023 г. е извършено изпитване от акредитирана лаборатория „Приморис България“ АД, с което е доказано, че няма съдържание на олово в продукта Зърнин М, партида L 063-11.05.24. Справка: протокол за изпитване 23/005568 от 04.07.2023 г. на акредитирана лаборатория „Приморис България“.

Уведомление за изплащане на дивидент

27.05.2022г.
Политика за възнагражденията

Уведомление за изплащане на дивидент

Политика за защита на личните данни

19.11.2019г.
Уведомление по чл.43а, ал.3, Наредба 2

02.01.2019г.
Вътрешна информация относно ДВИ

13.11.2017
Вътрешна информация относно ДВИ

27.06.2017
Вътрешна информация относно изпълнен проект

19.01.2016
Уведомление за изпълнение на проект по ОП „Иновации и Конкурентoспособност“

22.01.2015
Уведомление за придобити акции от член на управителен орган на дружеството

Политика за възнагражденията на СД

Уведомление за получаване на депозитарни разписки от увеличение на капитала на „Слънчо“ АД