Други новини

Уведомление за изплащане на дивидент

27.05.2022г.
Политика за възнагражденията

Уведомление за изплащане на дивидент

Политика за защита на личните данни

19.11.2019г.
Уведомление по чл.43а, ал.3, Наредба 2

02.01.2019г.
Вътрешна информация относно ДВИ

13.11.2017
Вътрешна информация относно ДВИ

27.06.2017
Вътрешна информация относно изпълнен проект

19.01.2016
Уведомление за изпълнение на проект по ОП „Иновации и Конкурентoспособност“

22.01.2015
Уведомление за придобити акции от член на управителен орган на дружеството

Политика за възнагражденията на СД

Уведомление за получаване на депозитарни разписки от увеличение на капитала на „Слънчо“ АД