Финансови отчети

12.04.2024г. Уведомление КФН за първо тримесечие на 2024г.

14.02.2024г. Годишен финансов отчет за дейността 2023 г. – формат ESEF

15.01.2024г. Уведомление за четвърто тримесечие на 2023г. – формат ESEF

17.10.2023г. Уведомление към КФН III-то тримесечие на 2023г.

19.07.2023г. Финансов отчет за I-во тримесечие на 2023г.

24.04.2023г. Уведомление към КФН I-во тримесечие на 2023г.

22.02.2023г. Годишен финансов отчет за 2022 г.

17.01.2023г. Уведомление КФН и БФБ за четвърто тримесечие на 2022 г.

17.10.2022г. Уведомление КФН и БФБ за трето тримесечие на 2022 г.

19.07.2022г. Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2022г.

28.03.2022г. Годишен финансов отчет за 2021 г.

27.01.2022г. Уведомление КФН и БФБ за четвърто тримесечие на 2021 г.

22.10.2021г. Уведомление КФН и БФБ за трето тримесечие на 2021 г.

22.07.2021г. Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2021г. г.

16.04.2021г. Уведомление КФН и БФБ за първо тримесечие на 2021 г.

19.01.2021г. Годишен финансов отчет 2020г.

14.01.2021г. Уведомление КФН и БФБ за четвърто тримесечие на 2020г.

19.10.2020г. Уведомление КФН и БФБ за трето тримесечие на 2020г.

22.07.2020г. Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2020г.

23.04.2020г. Уведомление КФН и БФБ за първото тримесечие на 2020г.

07.02.2020г. Годишен отчет 2019г.

21.01.2020г. Уведомление КФН и БФБ за четвърто тримесечие на 2019г.

21.10.2019г. Уведомление КФН и БФБ за трето тримесечие на 2019г.

18.07.2019г. Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2019г.

23.04.2019г. Уведомление КФН и БФБ за първо тримесечие на 2019г.

15.02.2019г. Финансов отчет за 2018г.

25.01.2019г. Уведомление за четвърто тримесечие на 2018г.

23.10.2018г. Уведомление за трето тримесечие на 2018г.

26.07.2018г. Отчет за пъвро шестмесечие на 2018г.

16.04.2018 г. Уведомление КФН и БФБ за първо тримесечие на 2018г.

19.02.2018г. Годишен финансов отчет за 2017 г

25.01.2018г. Уведомление КФН и БФБ за четвърто тримесечие на 2017 г

20.10.2017 Уведомление КФН и БФБ за трето тримесечие на 2017 г

27.07.2017г. Финансов отчет към второ тримесечие на 2017 г.

26.04.2017г. Уведомление КФН и БФБ за първо тримесечие на 2017 г.

21.03.2017г. Годишен финансов отчет за 2016г. г.

18.01.2017г. Уведомления КФН и БФБ IV-то тримесечие на 2016г. г.

27.10.2016г. Уведомления КФН и БФБ III-то тримесечие на 2016г. г.

27.07.2016г. Финансов отчет II-во тримесечие на 2016г. г.

22.04.2016г. Финансов отчет I-во тримесечие на 2016г. г.

15.02.2016 г.
Годишен финансов отчет за 2015 г.

25.01.2016 г.
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 г.

22.10.2015 г.
Финансов отчет за трето тримесечие на 2015 г.

27.07.2015 г.
Финансов отчет за второ тримесечие на 2015г

22.04.2015 г.
Финансов отчет за първо тримесечие на 2015г.

04.03.2015 г.
Годишен финансов отчет за 2014г.

29.01.2015 г.
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014г.

27.10.2014 г.
Финансов отчет за трето тримесечие на 2014г.

27.07.2014 г.
Финансов отчет за второ тримесечие на 2014г.

24.04.2014 г.
Финансов отчет за първо тримесечие на 2014г.

13.02.2014 г.
Годишен финансов отчет на „Слънчо“ АД за 2013г

27.01.2014 г.
Финансов отчет на „Слънчо“ АД за IV-то тримесечие на 2013г.

28.10.2013 г.
Финансов отчет на „Слънчо“ АД за III-ро тримесечие на 2013г.

26.07.2013 г.
Финансов отчет на „Слънчо“ АД за II-ро тримесечие на 2013г.

22.04.2013 г.
Финансов отчет на „Слънчо“ АД за I-во тримесечие на 2013г.

08.02.2013 г.
Годишен финансов отчет на „Слънчо“ АД за 2012г.

18.01.2013 г.
Финансов отчет на „Слънчо“ АД за IV-то тримесечие на 2012г.

22.10.2012 г.
Финансов отчет на „Слънчо“ АД за III-ро тримесечие на 2012г.

18.07.2012 г.
Финансов отчет на „Слънчо“ АД за II-ро тримесечие на 2012г.

20.04.2012 г.
Финансов отчет на „Слънчо“ АД за I-во тримесечие на 2012г.

17.02.2012 г.
Годишен финансов отчет на „Слънчо“ АД за 2011г.

17.01.2012г.
Финансов отчет за IV-то трим. на 2011 г. на „Слънчо“ АД

18.10.2011г.
Финансов отчет за III-то трим. на 2011 г. на „Слънчо“ АД